Wat is ecologisch advies?

Bij ecologisch advies gaat het over natuurbescherming. De flora en fauna is in de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Dat is positief, want de rijkdom aan soorten planten en dieren is flink aan het teruglopen. Ecologisch advies helpt je om de juiste beslissingen te nemen om schade te voorkomen ten aanzien van die flora en fauna. Terreinbeheerders krijgen handvatten om maatregelen te nemen die goed zijn voor de bijenpopulatie. Aannemers hebben behoefte aan praktisch advies als ze aan de gang gaan met sloopwerkzaamheden. Daarmee kan worden voorkomen dat ze misschien per ongeluk je de leefomgeving vernielen van een beschermde diersoort.

Ecologisch advies kan dus heel praktisch zijn, maar is soms ook meer visionair gericht op de toekomstige ontwikkeling van een gebied. Dit soort advies wordt vaak gegeven in opdracht van beslissers. Gemeentelijke en provinciale afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijk beheer en natuurinrichting, moeten vergunningen afgeven, adviezen geven over het groenbeheer en plannen toetsen. Ecologisch advies kan daarbij relevante en actuele informatie verschaffen over beschermde diersoorten en kwetsbare natuurgebieden. Dit is belangrijk bij het in kaart brengen van knelpunten. Bij ecologisch advies wordt veel gebruik gemaakt van interactieve GIS-kaarten met alle actuele informatie over de natuur in de omgeving.

Waarbij biedt ecologisch advies ondersteuning?

Het werkgebied van ecologisch advies is uitgebreid en divers. Je kunt BTL advies inschakelen voor het formuleren van ondersteunende informatie op het terrein van beekherstel, natuurontwikkeling, ecologische monitoring, vragen rondom de wet natuurbescherming, de praktische begeleiding van ecologische projecten, GIS-dataverwerking en – analyse, biodiversiteitsanalyses en veldinventarisaties en – onderzoek. Een team van gepassioneerde specialisten zal je met veel vakkennis en enthousiasme bijstaan. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat we samen een leefomgeving kunnen creëren waar mens, plant en dier samen goed in gedijen.